Časopis Naše řeč
en cz

Loučany

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. V.) Toto jméno vsí v Čechách a na Moravě není příbuzné ani se slovem loučiti ani s podst. jménem luk, nýbrž s podst. jm. louka. Patří k četným místním jménům na -any (pův. -jany, proto se měkčí předchozí kmenová souhláska), která původně znamenala obyvatele kraje naznačeného slovem, od kterého jsou odvozena. Proto taková jména byla původně roku mužského. Jsou to jména jako Lužany (pův. Lužané, obyvatelé luhu), Břežany (: břeh), Poříčany (: poříčí), Brozany (: brod), Olšany (: olše) atd. Loučany tedy je jméno naznačující obyvatele luk (pův. Lúčané). Je to jméno tvarem totožné se stč. jménem kmene Lučanů, kteří seděli při středním toku Ohře; rozdíl mezi kmenovým u a ou (z ú) dokazuje, že jméno Lučané pochází z doby starší než jméno Loučany, z doby, kdy se v odvozeninách kmenové samohlásky ještě důsledněji zkracovaly než později.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 4, s. 91

Předchozí František Oberpfalcer, Redakce: Z našich časopisů

Následující Malta, moltýř