dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Naznak

[Drobnosti]

(pdf)

-

»Pozorný čtenář«, kterému s námi budou jistě vděčni i naši ostatní čtenáři, poslal nám poučení, odkud je doklad z Komenského, jejž jsme uvedli na str. 29. Je z Labyrintu světa (9, 12, ve vyd. brněnském sv. 15, 215, 13). Poutník v odstavci »Vypsání lodí« popisuje loď, jako by v ní viděl »vůz ležatý, hřbetem znak, ojem (= ojí; míněn je zde stožár)… zhůru do povětří strmící«. Výklad tohoto místa není snadný; jeho východištěm musí býti poznání, kterou stranu vozu, zdali hořejší či dolejší, naznačuje Komenský slovem hřbet. Poznámka brněnského vydání slova »hřbetem znak« vykládá »hřbetem dolů«, hřbet mu tedy je strana hořejší, což není nemožné, představíme-li si tehdejší vůz krytý; a hřbetu vozu v tomto smyslu by mohl odpovídati spodek lodi. Nám je hřbet vozu ta jeho část, na níž jsou upevněna kola a co je s nimi spojeno, ta část, jíž se v poutníkově představě podobá svršek lodi; na něm poutník spatřuje všelijaké věci (»opratě, provazy, šle, váhy, brdce, oje, nápravy, klanice a sochory rozličné, vše jinák než při formanském fasuňku«), které mu připomínají, co se spatřuje ne na svrchní části vozu, nýbrž ve spojení s tím, co jsme nazvali jeho páteří.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 3, s. 68

Předchozí Na Smíchov

Následující Polstrované židle