Časopis Naše řeč
en cz

Pozůstávati

[Drobnosti]

(pdf)

-

V 3. ročn. jsme zapsali, jak list daný na poštu s nesprávnou adresou, byl opatřen psanou poznámkou listonošovou, že adresát v tom a tom čísle »nepozůstává«. Takových listů se snad vyskytuje hojně; a proto — podle obálky z lakového listu, již nám poslal náš přítel — některý listonoš (či snad sám poštovní úřad?) pořídil si na poznámku o takovém »nepozůstávání« zvláštní razítko. Také doklad, jak krásně zní leckterému Čechovi, může-li v slohu vznešenějším místo předložky jedné napsati dvě nebo třeba tři.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 2, s. 44

Předchozí Pindík

Následující Tuzozemský