Časopis Naše řeč
en cz

Vídeňské nové město

[Drobnosti]

(pdf)

-

Úřední pravidla píší jména pražských čtvrtí Staré město, Nové město, Malá strana malým počátečním písmenem v jméně podst. a velikým v jméně příd., protože slova Staré, Nové, Malá jsou významu vlastního a město, strana významu obecného; obecný usus zde ovšem velmi často hřeší proti Pravidlům a píše Staré Město, Nové Město, Malá Strana, protože cítí v slovech město, strana (zde ještě se starým významem ‚část‘) části jména vlastního, ne jména obecná (tak cítí i Němci a píší proto Altstadt, Neustadt, Kleinseite, ne Alte, Neue Stadt, Kleine Seite). V září jsme čtli v jedněch novinách podle toho i o Vídeňském novém městě (= něm. Wiener Neustadt). To není správné, protože ta tři slova spolu tvoří vlastní jméno jediného města; nejde zde o část většího města, která by se jmenovala Novým (nebo dokonce Vídeňským novým) městem na rozdíl od jiných částí téhož města. Proto píšeme také dvojčlenná vlastní jména měst a vsí v našich krajích Nové, Staré Město, Dolejší, Horní Město, nebo Celná, Česká, Dlouhá, Dolní, Horní, Hajská, Chlupatá, Křivá, Nová, Stará atd. Ves, ne Nové město, Nová ves atd.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 8, s. 190

Předchozí Umisťovati — vyúsťovati

Následující Vyčiněná kůže