Časopis Naše řeč
en cz

Švéda, Švejda a pod.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Mladý švédský učenec, přítel a býv. stipendista naší republiky, který se již několik let zabývá dějinami styků československo-švédských a sbírá z našeho lidového podání látku týkající se vzpomínek na Švédy v Čechách, zejména z doby třicetileté války, požádal naše vyslanectví v Stockholmu, nebylo-li by možno podniknouti u nás anketu o příjmení Švéda, Švejda a p. Při ní by šlo zvláště o zjištění věcí naznačených v otázkách níže uvedených, jež se obracejí především k příslušníkům rodin s těmi a podobnými příjmeními, ale nevylučují ovšem pomoci krajanů jiných. 1. Kdo byl nejstarší známý příslušník Vaší rodiny? Kdy a kde žil? Kde lze nalézti údaje o jeho původu? 2. Je Vám jinak něco známo, pokud jde o původ Vaší rodiny? 3. Udržuje se ve Vaší rodině tradice, že pochází ze švédského důstojníka neb vojáka, který se po třicetileté válce usadil v zemi? 4. Je Vám známo, zda se jména Švéda, Švejda a p. užívalo jako přezdívky [189]a jaký význam mu byl přikládán? — Tyto dotazy uveřejňujeme na vyzvání ministerstva šk. a nár. osv. a prosíme čtenáře, kteří by k nim mohli podati nějaké vysvětlení, aby je laskavě poslali naší redakci.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 8, s. 188-189

Předchozí Středeční

Následující Šulista