Časopis Naše řeč
en cz

»Rukmama«

[Hovorna]

(pdf)

-

Ve feuilletoně »Kamenné imperium«, uveřejněném dne 31. července t. r. v »Nár. L.« vytýká spisovatel feuilletonu společnosti od Dol. Bousova barbarské novotvary »rukmama«, »očmama« a p., které prý až tam, k horám, pronikly ze zkažené češtiny pražské. Čtenář našeho časopisu bere v ochranu pražskou češtinu proti tomuto nařčení a tvrdí, že se tak nejen v Praze, ale vůbec nikde v Čechách nemluví [255]a že je to patrně nepodařený vtip feuilletonistův. Na jeho žádost obrací se redakce »Naší Řeči« na své čtenářstvo s dotazem, slyšel-li (nebo četl-li, na př. v dopise) někdo z našich čtenářů tyto obludné tvary »rukmama«, »nohmama«, »očmama« skutečně a kde, kdy a od koho.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 8, s. 254-255

Předchozí Zamlouvati se

Následující Listárna redakce