Časopis Naše řeč
en cz

Vyšetřovací soudce

[Drobnosti]

(pdf)

-

V odpovědi na dotaz o slovech jako světící (13, 94) jsme pochybovali, že by byl kdo někdy psal vyšetřovací soudce. P. odb. rada dr. Holeyšovský nás laskavě upozorňuje, že tak napsal Prok. Chocholoušek v románě Cola di Rienzi 3, 91 (1856); pokládá to ovšem za nedopatření, jakých se v chvatu práce Chocholoušek časem i jinde dopustil.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 7, s. 168

Předchozí Severa

Následující Václav Flajšhans: Papeženec…