Časopis Naše řeč
en cz

Potmělítý

[Drobnosti]

(pdf)

-

K tomuto slovu, o němž jsme vykládali 9, 100 n., dal nám zajímavý doklad z latinského textu s českými glosami z rkpu v kapitulní knihovně N. 48, 180b prof. Fr. Ryšánek. Ve výkladu jména Scarioth čte se tam m. j. »qui veritatem pervertit astute (= kdo pravdu převrací zchytrale), lstivě, potmělítě (potmyelytye)«.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 7, s. 167

Předchozí Perník

Následující Povalečný, poválečný