Časopis Naše řeč
en cz

Kačina

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. Ž.) U Nových Dvorů (u K. Hory) je krásný zámek Kačina. Podle Nár. l. ze dne 19. dub. 1929 se podobá celkovým vzhledem, polohou [141]uprostřed parku i některými architektonickými podrobnostmi velikému býv. carskému sídlu v Gatčině poblíž Carského Sela (asi z konce 18. st.), a je prý hodně pravděpodobné, že jméno zámku býv. hrabat Chotků je lidová obměna rus. Gatčina (Gačina). Máme rozhodovati, je-li tento výklad správný. Zní opravdu velmi pravděpodobně, tím spíše, že se cizí g v českých ústech měnívá v k (Gebauer, Hist. ml. 1, 438; tak na př. v sl. cikán, kořalka z pol. gorzałka, okurka z pozd. lat. angurium, kver, kvalt a j.); ale aby byl ještě pravděpodobnější, musili bychom věděti, je-li mezi budovou ruskou a českou nějaká historická souvislost. A i kdyby se našla, výklad jména Kačina z Gatčina je přece jen asi nesprávný. V těch místech totiž bývala ves Kačina, o níž se podle Sedláčkova Místop. slovn. děje zmínka již r. 1142 a pak v 15. st., kdežto zámek byl postaven teprve v l. 1802—1822; jméno Kačina má patrně příbuzenstvo v místních jménech Kačice, Káčín, Kačov, Káčov. Uvádíme tyto věci na doklad, jak musí býti opatrný, kdo z pouhé zvukové podoby vykládá původ slova, zvláště jména vlastního, u něhož etymolog nemá pomoci, jakou jinde nalézá ve významu slova.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 6, s. 140-141

Předchozí Frontispic

Následující Kracík