dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Buda dělati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. T.) Slýchali jsme před mnoha léty také o výmyslu přechodníku opisného budoucího času, činného i trpného (buda křičeti budu kárán; buda vyvolán odpovím); byl prý někdy v 60. létech min. stol. i v nějaké školní mluvnici, ale marně jsme jej hledali. Kdosi prý v minulém stol. vynalezl i minulý neurč. způsob, jaký má latina a řečtina: dělavšiti, milovavšiti. V písemnictví nebo v lidové mluvě se ovšem tyto pošetilosti ani neukázaly.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 6, s. 139

Předchozí Aby

Následující Josef Zubatý: Coby