dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Utrpení

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. K.) Sloveso trpěti má podst. jm. slovesné trpění, podle toho bychom od slovesa utrpěti očekávali podst. jm. utrpění. Ale odedávna se užívá v češtině tvaru utrpení. Gebauer (Hist. ml. III, 2, 2. vyd. 294) vykládá, že není možno odvozovati tento tvar od slovesa trp-núti (nč. trnúti), nýbrž že vznikl ztrátou jotace, která se jednotlivě i v střed. (spis.) češtině a už v starším jazyce vyskytuje (vece m. věce, veď m. věď, vzpomeneš m. vzpoměneš a p.). Nová čeština má ovšem tvary oba, utrpení ve významu ‚trápení, strast‘, i utrpění jakožto vlastní podst. jm. slovesné k slovesu utrpěti, na př. bychom mohli říci, kde by toho bylo třeba: po utrpění takové porážky a p.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 3-4, s. 95

Předchozí Tasice

Následující Zvěrolékař