Časopis Naše řeč
en cz

Okluzský?

[Drobnosti]

(pdf)

-

K slovům jako brzký, hezký, Francouzka, o nichž jsme mluvili 12, 234, přibylo za měsíc okluzký (a patří k nim patrně také kluzký, slizký, mrzký): Don Q. v 1. č. letošního Rána napsal: »Zem zmrzlá, zasněžená, [91]místy trochu okluzská, slibovala, že venku bude krásně«. Což kdyby se do našich pravopisných pravidel přidalo poučení, že místo zk se nadále všude bude psáti zsk, tedy na př. také zskouška atd.? Šlo by to jedním vrzem. Říkáme sice na př., že bychom se od Francouzek mohli ledačemus učit; ale nevadí-li to novému pravopisu Francouzska, psali bychom patrně také ohryzsky, paní Mrázsková atd. A až se vypořádáme se skupinou zk zsk, mohli bychom se dáti do ck csk a psáti na př. anglicský, dělnicský, zakucskati se atd. Mohlo by to míti i mezinárodní význam jako doklad našeho sbližování s Maďary.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 3-4, s. 90-91

Předchozí Nactiutrhání

Následující Osvojiti