Časopis Naše řeč
en cz

Slovosled

[Hovorna]

(pdf)

-

Ve Večeru ze dne 12. dubna byla lokálka nadepsaná: Milost pro komunisty svedené studenty. Tomu by každý Čech rozuměl tak, že se milosti dostává komunistům, kteří byli od studentů svedeni. Ale dnešní žurnalistické češtině porozumíme často jen tak, když si ji přeložíme do němčiny. Tedy: Begnadigung der von den Kommunisten verführten Studenten. Teď jsme teprve doma: Milost pro studenty od komunistů svedené. Nebylo by záhodno, aby některé české noviny vycházely s paralelním překladem německým, aby jim čeští čtenáři správně rozuměli?

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 5, s. 158

Předchozí Reservoir

Následující Stolín