Časopis Naše řeč
en cz

Zatušovati

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. Č.) Někdy se tak říká s významem »ututlati, potlačiti nemilou zprávu, podezření« ap. Spis. jazyk se tomu slovu vyhýbá, protože je přejato v nové době z němčiny (i u Kotta schází). Něm. vertuschen (umlknouti, umlčeti a p.) je složenina zastaralého tuschen (tüschen) »skrývati se, tutlati se«, jež asi souvisí s interj. tusch »pst!«. Jiná skupina cizích slov pod. znění patří k franc. touche »úhoz, dotknutí, tah štětcem«, toucher m. j. »barvou malovati«; tak retušovati (retoucher »znova se dotýkati, štětcem a j. opravovati«), tuš (něm. Tusche) »čínská čerň«. Tuš »sprcha«, »tušovati se« je z franc. douche, se doucher, s něm. t za pův. d. Tuš, průvod hudby k potlesku, volání slávy a p. je něm. Dusch, Tusch (bavor. tuschen »tlouci, duněti, zníti«).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 3, s. 96

Předchozí Zacházeti s čím

Následující Zazlívati