Časopis Naše řeč
en cz

Předpis

[Hovorna]

(pdf)

-

(S.) »Předpis daně« je stejně správné jako »předepsání daně«, ač by bylo češtější, kdyby se daně ukládaly nebo vyměřovaly. Ale mělo by se šetřiti rozdílu, který si jazyk vytváří mezi podstatnými jmény tvaru »předpis« a »předepsání« v tom smysle, že podstatná jména tvaru »předepsání« jsou obyčejně významu abstraktního (znamenají činnost), na př. na[90]psání, vypsání, opsání a p., podstatná jména tvaru »předpis« významu konkretního, na př. nápis, výpis, opis a p. Podle toho by »předepsání daně« mělo znamenati úřední výkon, »předpis daně« úřední spis. — Říkáme »interpelovati ministra«; mělo by se tedy říkati »interpelování ministra, interpelace ministra« (genitiv objektivní jako ve výrazech volení n. volba krále, reklamování n. reklamace vojáků a p.). Protože však tento genitiv není dost zřetelný a mohl by se zaměňovati s gen. podmětným a i stýkati se s ním u téhož podst. jména, na př. »interpelace poslanců pana ministra«, je možné sáhnouti jako v případech podobných k výrazu určitějšímu, předložkovému; nejlépe by se tu hodila předložka k, ačkoliv se ani předložka na nezdá v tomto případě chybná (vznésti dotaz, interpelaci na koho).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 3, s. 89-90

Předchozí Podle, vedle

Následující Přeskočiti