Časopis Naše řeč
en cz

Šarády

[Drobnosti]

(pdf)

-

Úřad pro zahraniční obchod, vydávaje občas situační zprávy pro časopisy, měl by současně vypsati (vypisovati?) ceny za luštění jejich tajemného smyslu. Doklad: »Zařízení se dle zvolna následkem zlepšení koruny časovým vývojem klesajících cen v republice mohlo by míti za následek…« Není-li to hotová šaráda? A takové slohové perly vyrábí úřad pro noviny. Jak asi vypadají ostatní, určené jen pro domo sua? (Č. Slovo 3. ún. 1922).

Vedle takovýchto šarád, jichž konstrukce připomíná práci tesařskou širočinou, vyskytují se i šarády umělecké, na pohled elegantnější, ale stejně zašmodrchané. V Lidových novinách ze dne 5. ledna 1922 otiskuje kritik »bm« referát o výboru kritických článků V. V. Štecha; vytýká autorovi mezi jiným »složitě závažnou, až barokovou stavbu vět«, »přílišnou abstraktní oblačnost, zatemňující zbytečně fakta velmi prostá a zřejmá, jež lze neméně prostě a přirozeně vyjádřiti«, ale zakončuje sám svůj referát touto stilistickou tarantelou:

»Čekali bychom od uměleckého historika tak positivního, životně praktického rázu, jako je autor méně všeobecné, avšak více nevznešené sice, ale u nás velmi potřebné, protože primerní, ale zanedbávané přesně, věcně analytické, třídící a často zcela neohledné pořádací činnosti, bez níž není budoucí syntetické stavby, té práce v současných dějinách moderního výtvarnictví, již třeba konati s vědomím dočasných, ale tím nikterak ne méně vyjádřenějších nebo přiznaně subjektivnějších estetických norem.«

Z toho jde opravdu hlava kolem!

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 3, s. 78

Předchozí Josef Janko: Varkule, Varhule

Následující J. Kabelík: Mužský krejčí