Časopis Naše řeč
en cz

Moderní revue

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

(seš. 3, str. 101) odpovídá na naše vyzvání z prosincového čísla N. Ř., aby se veřejnost vyslovila o návrhu na zjednodušení a usnadnění dosavadního učeného způsobu psaní slov latinských a řeckých. Nechávajíc stranou všechny vážné a věcné důvody, které byly uvedeny pro fonetičtější psaní slov cizích, vysmívá se aristokratická Moderní revue tomu, že v usnadnění pravopisu slov latinských a p. i lidem bez gymnasijního vzdělání vidíme i jisté zdemokratisování českého pravopisu. Když prý pravopis pro lidi bez gymnasijního vzdělání, tedy prý raději pravopis pro lidi negramotné vůbec. Aristokratismus je pěkná věc, ale jen potud, než se z lakového střevíce ukáže první smítka řezanky. A že by ani aristokratické Moderní revui zdemokratisování českého pravopisu nebylo na škodu, je vidět nejen z jejího kolísání ve psaní slov téže grafiky původní, na př. bourgeosie (99) a režie (97, franc. régie), realní a radikální (97), oficielní (96) a officielní (94), president (97) a oekonomie (81), ale zvláště z případů, které svědčí, že ani aristokraté v Mod. revui té cizojazyčné učenosti pro český pravopis nemají nazbyt. Neboť by nepsali ani individuellně (87), nýbrž individuálně (podle lat. individualis) anebo individuelně (podle franc. individuel, individualité), ani soufragetty, nýbrž suffragetty (podle lat. suffragium, franc. a angl. suffrage, suffragette). Tedy; pawie, pojrzyj na swe nogi, gdy roztoczysz ogon drogi.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 2, s. 63

Předchozí O úpravě slovenského pravopisu

Následující Bouša, Bauše, Kouša