Časopis Naše řeč
en cz

Ztratiti

[Hovorna]

(pdf)

-

(M.) Výrazy »ztratiti bitvu, pole, šturm, pevnost, mnoho lidu a p.« jsou staré a dobré. Výrazu »ztratili 20 mrtvých«, který se zdá logicky nesprávný, porozumíme, uvážíme-li, že se v stejné platnosti říká »nepřítel ztratil 20 lidí« a »nepřítel měl 20 mrtvých«. Také brachylogicky by bylo možno onen výraz vykládati z úplnější věty »ztratil 20 lidí mrtvých«, v níž by příd. jméno »mrtvých« mělo platnost predikativní (doplňkovou).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 32

Předchozí Zpěčovati se

Následující Josef Janko: Několik výkladů českých slov