Časopis Naše řeč
en cz

Přej zimu

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. M.) Změna sykavé hlásky před následující sykavkou v j ve výslovnosti malšického studenta, který říkal »kuj zahrádky, bej čepice, bej šátku, na váj spomínati, přej silnici«, je změna filologům dobře známá, rozšířená v nářečích českých, zvláště jižních a východních, a dosvědčená již v době velmi staré. V prosbě otčenáše »proj za nás« je snad rozšířena po celých Čechách, v slově »půjčiti« (ze stč. póžčiti = požitčiti, ku požitku dáti) vnikla i do spis. jazyka. Příčina této změny je čistě fonetická (první z obou sykavek zůstává v rychlosti jaksi nedočlánkována), a proto se vyskytuje i v jiných jazycích. Sklon k eufonii anebo k slovinštině v ní viděti nelze.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 28

Předchozí Pochvíli

Následující Říci