Časopis Naše řeč
en cz

Co se nestalo!

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.). Že takové negace »ve větách zvolacích, vyjadřujících věc neočekávanou nebo neuvěřitelnou« (Gebauer-Ertl § 844, 2) nemáme za nesprávné, řekli jsme již IV, 128. Psali tak i Bratří; na př. co nečiní zármutkové, aby i svatým nemalé zdravého soudu zastínění přivodili! (výkl. k 2. Sam. = 2. Král. 16, 3; pod. k 2. Par. 30, 10). Také na př. polština má podobné věty (czegom ja nie widział »čeho jsem já neviděl!«).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 26

Předchozí Brzký

Následující Dejkati