Časopis Naše řeč
en cz

Kozel

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. P.) jako název černého piva je slovo původu nedávného a je to čirý germanismus. Německé Bock (Bockbier), jehož překladem české slovo vzniklo, nemá vlastně se zvířetem, jehož podobu nalézáme zobrazenu často na výčepech černého piva, nic společného, kromě pouhého zvuku jména. Toto jméno německé, které se vyskytuje již na poč. 16. stol., je podle slovníku Weigandova-Hirtova zkrácenina z Aimbock a to zase je obměněné jméno hanoverského města Eimbeck. Odtamtud se totiž dováželo do Bavorska silné tmavé pivo, jehož výroba se pak ponenáhlu ujala i v Bavorsku. Ke vzniku názvu Bock přispěla snad i okolnost, že různé druhy piv bývaly v Němcích často označovány jména zvířat, jako Schöps, Büffel, Ente, Geiss atd.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 3, s. 90

Předchozí Dvoučtvrtní, dodatečné zkoušky

Následující Kunratice, Paběnice