Časopis Naše řeč
en cz

Pěší pluk 21.

[Hovorna]

(pdf)

-

(NŘ. 9, 249) Napsali jsme o pořádku slov v tomto výraze a ve výrazech jemu podobných, že normální pořádek v češtině je »jedenadvacátý pěší pluk«, protože řadové číslovky jako příd. jména stávají zpravidla před podst. jménem. Dostalo se nám upozornění, že z příčin věcných a podstatných bylo třeba rozhodnouti se v odborné terminologii pro pořádek »pěší pluk jedenadvacátý« (na př. když se sestavuje pořad pluků, které nejdou po sobě pořádkem svých čísel řadových, 1. pěší pluk pátý, 2. pěší pluk sedmý atd.). Nemínili jsme ovšem, že tento pořádek (pěší pluk jedenadvacátý) je chybný, nýbrž že normální pořádek (v obyčejné řeči) je s číslovkou napřed, což ovšem nevylučuje (jako u jiných adjektiv) pořádek obrácený, je-li k tomu podstatný důvod (tmavý pokoj — byl to pokoj tmavý a p.). Chybné by bylo ovšem říkati jako za Rakouska »pěší pluk jedenadvacet«.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 9, s. 286

Předchozí Nádherný

Následující Popelištná