Časopis Naše řeč
en cz

Bourání manželek

[Hovorna]

(pdf)

-

Válečná a poválečná doba přinesla s sebou nejen mnoho útrap fysických a morálních, ale způsobila mnoho trápení i lidem, kteří nezapomněli česky. Čtenáři Naší řeči, zvláště jejích prvních ročníků, ještě se pamatují na ty hladovící děti trpící podvýživou a podobné jiné výrazy, proti nimž NŘ. v svých začátcích bojovala s větším nebo menším zdarem. Takový výraz bylo také »odbourávání cen«, utvořené nějakým úředním slovotvorcem podle něm. Abbau. Byl to hrubý germanismus, ale pro líně myslící Čechy slovo velmi pohodlné, protože hotové. S leností se nejhůř bojuje, proto také odbourávání cen NŘ. »neodbourala«; žije dál, kvete a nese ovoce. Při »odbourávání cen« snad měl přece někdo jakouž takouž představu o cenách vzrostlých do výše jako babylonská věž. Ale dnes se už odbourávají i jiné věci. V Českém slově ze dne 13. října 1925 (č. 238) měli zprávu o vyplácení drahotních požitků železničním zřízencům, »jichž manželky opouštějí na základě zákona restrikčního veřejnou službu« anebo »požívají drahotní přídavky k pensi« (nejspíše jako příkrm). Tato zpráva byla nadepsána: »Drahotní přídavky železničních zřízenců pro jejich odbourané manželky«.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 9, s. 284

Předchozí Z našich časopisů

Následující Huntov