Časopis Naše řeč
en cz

Hruza

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.) Rozhodovati autoritativně, má-li se psáti v spis. slovenštině hruza, hrúza či hrôza, nemůže býti žádáno na nás, nýbrž musí býti ponecháno těm institucím slovenským, kterým náleží pečovati o jednotnost a normování spis. slovenštiny. Etymologicky nejsprávnější by bylo ovšem psáti hrôza (jako kôra, pôda, vôňa atd.); ale slovenští spisovatelé dnešní píší většinou hrúza. — Pokud jde o jména měsíců, převládá dnes v spis. slovenštině praxe, dávati přednost názvům původu cizího (január) před názvy domácími (ľadeň). Tak bývávalo — třeba ne do té míry — i v češtině v 17. stol. a později, než si čeština začala vážiti názvů svých vlastních, domácích. Snad k tomu poznání dospěje časem i slovenština. Ale že by bylo hřích napsati místo január po slovensku ľadeň, nemyslíme.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 7, s. 217

Předchozí Hastrman

Následující Janovský, -ského