Časopis Naše řeč
en cz

Povidla

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. S.) Výklad Sedláčkův (v Hradech 3, 57), že jméno povidla souvisí s výrazem po jídle a že se jím nazývalo suché nebo zavařené ovoce, které staří po jídle (po obědě) pojídali, má ovšem už Jungmann, který vykládá povidlo, »quasi pojidlo«, z kmene pojísti. Po stránce jazykové se tento výklad dá ovšem velmi těžko pochopiti a uznati, i když připustíme, že původní tvar slova byl povidlé. Stejně obtížný (po stránce zase významové) jest pokus vykládati subst. povidlo (jako Poláci) od slovesa povíti.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 10, s. 318

Předchozí Opsati, opisovati

Následující Josef Zubatý: Jeden z nejlepších lidí