Časopis Naše řeč
en cz

Městys

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. Z.) Slovo toto, objevující se asi od 2. pol. 17. st., i nám je záhadné; záhadnosti mu dodává neobvyklost přípony -ys, nesklonnost v starší době (asi do poč. 19. st. se říkalo v městys, z městys, rychtář městys Svratky, kniha městis Zbirova a p.) a okolnost, že se v starších zápisech střídají tvary městys a městis. Snad je správná domněnka Dobrovského, že městys, městis vzniklo pokažením pův. tvaru městce (stř. r.) = pozd. Městec (m. r.). Dnes se skloňuje slovo městys ob. podle vzoru meč (z městyse, v městysi) a to doporučují Pravidla; to ovšem neznamená nic v otázce po původu toho slova, protože slova na -s a -z, která nemají (jako čas, pes a p.) v češtině starých tvarů, ráda přijímají sklonění měkké (od Hynaise, Weisse, Aloise a p. vedle Hynaisa atd.).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 8, s. 249

Předchozí Kuří oko

Následující Mezi tím