Časopis Naše řeč
en cz

Čerstva

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. Z.) Tento tvar příslovečný, objevující se v obecné mluvě snad po celých Čechách, vznikl patrně ve větném spojení se slovy končícími se souhláskou z plného z čerstva (na př. běž z čerstva). Spisovný tvar je zčerstva; čerstva se hodí, kde se napodobí obecná mluva (tak jsme čtli na př. u Raisa a Baara).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 8, s. 248

Předchozí Bělehrad

Následující Do rukou, k rukám