Časopis Naše řeč
en cz

Bělehrad

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. P.) Citujeme-li v NŘ. §§ mluvnice Gebaurovy-Ertlovy, citujeme arci dvoudílnou Mluvnici českou pro školy střední a ústavy učitelské (Díl I., Hláskosloví. Nauka o slově. 8. vyd. Unie 1924. Díl II. Skladba. 7. vyd. Unie 1921), nikoli Krátkou mluvnici českou, která jest jen jejím stručným výtahem a byla míněna jen jako úvod do mluvnice, určený jedné, nejvýš dvěma nejnižším třídám škol středních.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 8, s. 248

Předchozí Bekany

Následující Čerstva