Časopis Naše řeč
en cz

Garde-robe

[Hovorna]

(pdf)

-

(8, 92) Dostalo se nám upozornění, že v kterémsi překladě z ruštiny kdosi »se odebral do úborné«, t. do místnosti, která v novinách již také byla nazvána »ošacovnou«. To ovšem není překlad, nýbrž pouhý převod rus. slova ubórnaja.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 5, s. 155

Předchozí Bzounek

Následující Jeden