Časopis Naše řeč
en cz

Tikati, tíkati

[Hovorna]

(pdf)

-

(T. S.) Hodiny dělají tik tik… nebo tik tak…, tedy tikají, jejich zvuk je tikot, ptáčata však volají zvukem tí tí tí…, tedy tíkají, vydávají tíkot (proto Jirásek 23, 97 mluví o ptačím tiíkání). Jsou to zvuky rozličné a různá jsou také slova je vyjadřující (Pravidla měla asi na mysli jen obvyklejší »tikání« hodin). Tiknouti s významem »ceknouti« (ani netikl) vyjadřuje zvuk krátký, proto se vyslovuje i píše s krátkým i. A zase jiného původu je ovšem podobně znějící slovo v složenině utíkati (patří k slovesu téci, jež znamenávalo také běžeti; nesložený tvar je také těkati, na Táborsku se však podle Kotta říká i tíkati, na př. o kuličkách rozbíhajících se po stole), a zase jiné slovo je stč. tíkati »zpytovati« (na př. u Husa).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 2, s. 64

Předchozí Snažiti se

Následující Zoun