Časopis Naše řeč
en cz

Hájiti

[Hovorna]

(pdf)

-

(E. M.) jako jiná slovesa souznačná, brániti, chrániti, stříci a p., doplňovalo se 2. pádem (tak hájiti bude Hospodin zástupů Jerusalema Iza, 31, 5). O tom se stala v NŘ. již mnohokrát zmínka (1, 146; 2, 126; 3, 278). Ale u spisovatelů nč. se objevuje už dosti často také vazba akusativní; na př. však nejen právo své, i tvoji čest vždy hájím přísně (Sv. Čech, u Mašína 48). — Výraz » dáváme Vám tuto částku k disposici« lze nahraditi [62]výrazem »dáváme Vám ji k volnému použití«; »tato částka je Vám k disposici« této částky můžete volně použíti (někdy snad také jen »tato částka je pro Vás připravena, nachystána« a p.). Dříve se užívalo v podobném významu výrazu k ruce; na př.: (Vratislav rozkázal synovi), aby ty všecky krajiny … opanoval a k ruce králi českému podmanil Háj. 140 r; mezi pohany, což po obětování masa zbývalo, to se k ruce kněžím prodávalo Kral. vykl. na 1, Kor. 10, 25, t. j. aby se ziskem nakládali po libosti (disponovali).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 2, s. 61-62

Předchozí Co nejvíce

Následující Chrpa