Časopis Naše řeč
en cz

Odměk

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. Č.) Toto slovo místo obvyklejšího obleva zná z Moravy Bartoš, Jungmann ze Sychry; není to tedy slovo nesprávné. Z Podkrkonoší je znám i tvar odměkč, odměč ž. r. K tomu jsou i slovesa odměknouti, odměkati (toto již u Kat. z Žerotína v 1. pol. 17. stol.) o sněhu, v bezpodmětých větách o oblevě vůbec. — Odřeknouti ve významě »odpověděti« se zdá slovo slovenské (Jungmann je má z Palkoviče a Hollého). Není utvořeno nesprávně, ale v češtině je v tomto smysle neobvyklé a nezřetelné. — Snědý je obměna původního smědý, ale dosti stará (již u Veleslavína) a dnes vůbec obvyklá, takže sotva by bylo lze se vraceti k tvaru původnímu. — Směrnice je slovo dnes módní, při němž si nikdo nic určitého nemyslí. »Směrnice naší politiky jdou nahoru« je novinářský žvást, který [126]chce býti duchaplný. — Poslancovati není slovo obvyklé, obyčejně je i zbytečné (na př. »pan X. poslancuje v N. S.«, kde by stačilo »je poslancem, je v N. S.«), ale není nesprávné, zvláště kde se hledí (třebas i posměšně) více k poslaneckým výkonům než k pouhému faktu, že je pan X. v seznamu poslanců.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 4, s. 125-126

Předchozí Oči

Následující Ohledně