Časopis Naše řeč
en cz

Četina

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. C.) Čečinka, jak prý říkají slovenští posluchači vys. školy zemědělské v Brně spolkovému odznaku v tvaru jedlové větvičky, je znění buď zkomolené nebo nesprávně slyšené m. četinka. Četina je na Slovensku i ve vých. Moravě pojmenování jehličnaté větve, jehličí, chvoje; je to slovo asi příbuzné s družinou slov štětina, štětka atd. Zvláště v srbštině a bulharštině jsou slova četka, četina a pod., v nichž splývají významy štětin a jehličí; střídání sk — k, anebo v slovanštině šč, šť — č na začátku slova je zjev v jazykozpytě známý.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 4, s. 120

Předchozí Čehona

Následující Hostivice