Časopis Naše řeč
en cz

»Sebevzdělávejte se!«

J. Horňanský

[Hovorna]

(pdf)

-

Tato nestvůra se objevila v čís. 11. »Věstníku Ústředního spolku učitelského na Moravě a ve Slezsku« dne 16. prosince 1920. Jednatel »Učitelské jednoty v Kloboucích u Brna« Karel Hrabě píše ve svém referátě: »Finale debaty pro mladé končí výzvou: Sebevzdělávejte se dále všichni mladí, do jednoho připravujte se ke zkouškám na měšť. školu atd.!« — Nesmysl ten je vytištěn písmem proloženým, aby dobře padl do oka. Obáváme se, že i jiní jednatelé učitelských spolků budou následovati, ano i do obecné mluvy vloudí se tato nová nestvůra, a pak budeme slýchati: »Sebepoznávejte se, sebezdokonalujte se, sebeobětujte se« atd.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 94

Předchozí S cesty, z cesty

Následující Spisovatel