Časopis Naše řeč
en cz

Předplatné

Cena ročního předplatného je 250 Kč. 

Objednávky předplatného přijímá redakce Naší řeči, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, tel. (+420) 225 391 445, e-mail: naserec@ujc.cas.cz.

Časopis je v prodeji v knihkupectvích Academia – Národní 7, 110 00 Praha 1, tel. 224 240 547; Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1, tel. 224 223 511; Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, tel. 224 814 621; náměstí Svobody 13, 602 00 Brno, tel. 221 403 879.