Časopis Naše řeč
en cz

Předplatné

Cena ročního předplatného je 250 Kč. 

Tuzemské i zahraniční předplatné vyřizuje výhradně Karel Habal, Verdunská 2172, 251 01 Říčany, e-mail: karelhabal@seznam.cz, tel. +420 737 604 734.

Časopis je v prodeji v knihkupectvích Academia – Národní 7, 110 00 Praha 1, tel. 224 240 547; Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1, tel. 224 223 511; Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, tel. 224 814 621; náměstí Svobody 13, 602 00 Brno, tel. 221 403 879.