Časopis Naše řeč
en cz

Předplatné

Cena ročního předplatného je 250 Kč.

Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, web: www.send.cz.

S objednávkami zahraničního předplatného se obracejte na redakci Naší řeči, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, tel.: (+420) 225 391 445, e-mail: naserec@ujc.cas.cz.

Časopis je v prodeji v knihkupectvích Academia – Národní 7, 110 00 Praha 1, tel. 224 240 547; Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1, tel. 224 223 511; Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, tel. 224 814 621; náměstí Svobody 13, 602 00 Brno, tel.: 221 403 879.