Časopis Naše řeč
en cz

Redakce

Vedoucí redaktor: Martin Beneš

Výkonný redaktor: Ondřej Dufek

Redaktorka: Martina Rybová

Redaktor: Michal Hořejší

Redaktorka anglických abstraktů: Tamah Sherman

Odborná rada:

Robert Adam (Univerzita Karlova, Praha)
Jan Balhar (Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno)
Neil Bermel (University of Sheffield)
Ivana Bozděchová (Univerzita Karlova, Praha)
Jaroslav David (Ostravská univerzita, Ostrava)
Markus Giger (Univerzita Karlova, Praha)
Zdeňka Hladká (Masarykova univerzita, Brno)
Milada Homolková (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha)

Jan Chromý (Univerzita Karlova, Praha)
Jiří Kraus (Univerzita Karlova, Praha)
Radoslava Kvapilová Brabcová (Praha)
Jana Matúšová (Praha)
Marek Nekula (Universität Regensburg, Řezno)

Markéta Pravdová (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha)

Ivana Svobodová (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha)

Ludmila Uhlířová (Praha)

Jan Volín (Univerzita Karlova, Praha)

 

Korespondenční adresa:

 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Letenská 4, 118 51 Praha 1

e-mail: naserec@ujc.cas.cz

telefon: +420 225 391 445