Časopis Naše řeč
en cz

Konference 100 let Naší řeči

V prosinci 1916 vyšlo pilotní číslo jazykovědného časopisu Naše řeč. Sto let existence je příležitostí si připomenout, že Naše řeč stále sleduje aktuální jazykové dění a na jejích stránkách mohou dodnes nejen lingvisté, filologové, studenti bohemistiky, ale i široká veřejnost nalézat mnoho zajímavého z oblasti zkoumání češtiny.
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce Naší řeči na konferenci, která má být zároveň i přátelským setkáním bohemistů a dalších zájemců o češtinu historickou i současnou. Kulaté narozeniny Naší řeči chceme oslavit tak, jak se to hodí nejlépe – třídenní diskusí o jazyce.
Konference 100 let časopisu Naše řeč se uskuteční ve dnech 9.–11. ledna 2017 v prostorách Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze.

 

Více informací najdete na samostatném webu konference.