Časopis Naše řeč
en cz

Pomíchané metafory

[Answers]

(pdf)

-

Z úvodu J. L. Fischera ke knize J. Kant O svazu národů (v Brně 1924) citujeme na upozornění jednoho z našich čtenářů tuto zamotanou metaforu: »… tvoří dílo Immanuele Kanta (1724 až 1804) mohutný uzel, v němž slévají se filosofické proudy 18. století ve velkolepou syntesu« (5.).

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 5, p. 159

Previous Odkud jinud

Next Václav Ertl: Příbram