dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Vozidla

[Answers]

(pdf)

-

(V. G.) Proč elektrické podniky nazývají své vozy »vozidly«, nevíme. Jméno vozidlo vzniklo z potřeby označiti společným ná[32]zvem rozličně pojmenované prostředky k vožení; na př. trakař, kočár, vůz, automobil atd. jsou vozidla. Má-li takový důvod také správa elektrických podniků, je těžko nám nezasvěcencům říci; podle našeho občanského rozumu by se mohlo ovšem říkati (a také se říká) tramvajovým vagonům prostě vozy. Možná, že jsou ta vozidla zase jen ovocem záliby v německém abstraktním myšlení, z něhož se nedovedeme stále ještě vybaviti. — Neméně těžko je nám vyložiti, proč zavádějí elektrické podniky pro remisy název vozovna místo dosavadní vozovky. Podstatného rozdílu mezi oběma výrazy není; oba jsou vlastně jen zpodstatnění přídavného jména vozová (t. j. kolna, schrána, ohrada atd.). V NŘ. 7, 255 jsme vyložili, že se příponou -ovna tvořívají obyčejně místní označení od jmen obyvatelů nebo držitelů (katovna, rasovna atd.). Po té stránce byl tedy starší název vozovka vhodnější; ale snad se páni od elektriky báli, aby si jejich vozovku nepletl někdo s vozovou cestou, anebo se jim zdál název vozovka příliš obyčejný.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 1, pp. 31-32

Previous F. Dědič: Uskladnění

Next Za dobré