dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Uskladnění

F. Dědič

[Answers]

(pdf)

-

S benzinovou aférou jsme se dozvěděli z novin o novém slově, které patrně, nebýti té aféry, nebylo by přišlo ani na svět. »Naftaspol« v své zprávě, určené veřejnosti na objasnění obchodu s M. N. O., napsala mezi jiným tuto pěknou větu: »— při čemž cena poslední se rozuměla včetně jednoročního uskladnění a hrazení během této doby veškerého manka.« Rozumím-li tomu dobře, mělo by se to napsati asi takhle: Při čemž poslední cena je míněna i za uschování na dobu jednoho roku a je zároveň náhradou za úbytek v této době vzniklý.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 1, p. 31

Previous Šmolcnop

Next Vozidla