Časopis Naše řeč
en cz

Alsasko

[Answers]

(pdf)

-

K naší poznámce 2, 302, že se před lety pokoušel Ervín Špindler v Nár. listech zdomácniti u nás tvary Alsasy, Alsasko, alsaský místo obvyklého do té doby Elsasy, Elsasko atd., upozorňuje p. Dr. K. V. ze Smíchova, že první pokus o zavedení těchto tvarů v češtině udělal již Jungmann, který do svého Slovníka přejal ze Slovníku Lindova pod heslem Alsacia nejen tento název, nýbrž i odvozeniny alsacký (alzacký), Alsačík, Alsačanka (= z Alsacie rodilý neb rodilá). Vedle toho má Jungmann ovšem na svém místě i tvary Elsačan n. Elsas, Elsačanka n. Elsaska, Elsas, -u n. Elsasko, elsaský.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 1, p. 25

Previous Z našich časopisů

Next Co do