Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu

Klára Dvořáková

[Reviews and reports]

(pdf)

How did Language Consulting Service work in the state of emergency?

Zpráva o činnosti jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií koronaviru na jaře 2020.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
klara.dvorakova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 103 (2020), issue 4

Previous Lucie Nohová: Raný rozvoj jazyka a komunikace pohledem klinického logopeda

Next Anna Černá: Lauf