Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[From our counselling center]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz
Za celý svůj život jsem dostal bezpočet zásilek určených do vlastních rukou adresáta, které byly z důvodu mé nepřítomnosti doma uloženy na poště. Vždy jsem měl ve schránce příslušné oznámení o uložení zásilky, tzv. doručenku. Stalo se tak i včera, tedy nic neobvyklého. Nad částí tohoto oznámení jsem se pozastavil, když jsem se dočetl, že zásilka je s dodejkou.
Pozastavil jsem se nad slovem dodejka, a protože jsem nevěřil svým očím, jal jsem se hledat nejprve ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, a když jsem nepořídil tady, obrátil jsem se na Akademický slovník cizích slov, ale ani tady jsem nepořídil.
Prosím Vás, nestačilo by adresátovi sdělení, že jde o zásilku na doručenku? Podle mého názoru by Česká pošta měla zaměstnávat lidi, kteří mají alespoň základní znalost spisovného českého jazyka, a nedopouštět se ve styku s občany pošťáckého slangu. Říkám si jenom, co by tomu řekl pošťák z povídek Karla Čapka.

Odpověď
Slovo dodejka je opravdu utvořeno neústrojně. Nemáme doloženo žádné jiné české slovo (snad s výjimkou termínu výkolejka), které by bylo utvořeno od slovesa příponou -ejk(a). Existují sice slova výdejka a prodejka, ale ta jsou odvozena od podstatných jmen výdej a prodej běžnou příponou -k(a). Substantivum *dodej, ze kterého by bylo možno ústrojně příponou -k(a) utvořit substantivum dodejka, však neexistuje. Slovo dodejka je evidentně utvořeno analogií se substantivy výdejka a prodejka. K takovému nesystémovému tvoření slov založenému na mechanické analogii se slovy tak či onak podobnými ovšem dochází poměrně často a taková slova se leckdy ujmou, ustálí se a za nějaký čas nikomu nepřipadají nějak divná či zvláštní. Slovo dodejka najdeme například i v takových textech, jako jsou zákon nebo vyhláška („Písemnosti doručované prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb insolvenční správce zasílá […] jako poštovní zásilku s dodejkou […].“), nelze proto mluvit o „pošťáckém slangu“.

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 4

Previous Hana Mžourková: Kolik je bílých zlat?

Next Veronika Vytlačilová: Proměny písně o sv. Vojtěchovi z hlediska pravopisného