Časopis Naše řeč
en cz

Kolik je bílých zlat?

Hana Mžourková

[Short articles]

(pdf)

How many meanings are there for white gold?

The lexical unit bílé zlato (white gold) has two meanings in the draft version of the Academic Dictionary of Contemporary Czech, where it is included in the noun-phrasemes category. Based on ae corpus-based analysis of the meaning of bílé zlato, the article suggests that this lexical unit should be included in the transferred meanings category and proposes a new treatment of its meaning.

Key words: lexicography, phraseme, transferred meaning
Klíčová slova: frazém, lexikografie, přenesený význam

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
mzourkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 4

Previous Robert Adam: Časopis Český jazyk a literatura, ročníky 65–69

Next Z jazykové poradny