dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Nový akademický výkladový slovník současné češtiny se představuje

Oldřich Uličný

[Reviews and reports]

(pdf)

Presenting a new academic monolingual dictionary of contemporary Czech

Recenze publikací Akademický slovník současné češtiny [písmeno A]. (2012‒2019). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. Cit. 11. 11. 2018. <http://www.slovnikcestiny.cz> a Kochová, Pavla ‒ Opavská, Zdeňka (eds.) (2016): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 239 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
oldrich.ulicny@email.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 1-2

Previous Iva Nebeská: Koncepce Akademického slovníku současné češtiny z hlediska uživatele

Next Ludmila Uhlířová: Ke koncepci Akademického slovníku současné češtiny – poznámky k některým bodům