Časopis Naše řeč
en cz

Výbor prací o různých aspektech komunikace

Michal Křístek

[Reviews and reports]

(pdf)

Selected Works on Various Aspects of Communication

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
kristek@phil.muni.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 2

Previous Petr Mareš: „Neočekáwal jsem ani psaní ani – kobližky“ Tematizace psaní v korespondenci Karla Havlíčka

Next Karel Kučera: Závěrečný díl Slovníku české frazeologie a idiomatiky