dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

„Neočekáwal jsem ani psaní ani – kobližky“ Tematizace psaní v korespondenci Karla Havlíčka

Petr Mareš

[Articles]

(pdf)

“Neočekával jsem ani psaní ani – kobližky” Thematization of Writing in Karel Havlíček’s correspondence

This paper outlines various forms and functions of “writing about writing” in the private correspondence of Karel Havlíček. The thematization of writing includes, among others, the reflection of the act of writing and of the mutual exchange of letters, requests for the communicative activity of the addressee, remarks on the choice of language and language devices. The paper deals with three periods of Havlíček’s correspondence. His correspondence with fellow students focused on a playful thematization of writing letters; in 1840s, the tension between private and public writing came to the fore; during the Brixen confinement Havlíček emphasized the emotional value of correspondence with family and friends.

Key words: addressee, dialogue, language competence, Karel Havlíček, communicative competence, correspondence, writing, thematization of writing
Klíčová slova: adresát, dialog, jazyková kompetence, Karel Havlíček, komunikační kompetence, korespondence, psaní, tematizace psaní

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
petr.mares@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 2

Previous Josef Štěpán: Apoziční vedlejší věty

Next Michal Křístek: Výbor prací o různých aspektech komunikace