Časopis Naše řeč
en cz

Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst

Žaneta Dvořáková

[Reviews and reports]

(pdf)

Toponyms – Cultural Heritage and Memory of Place

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
z.dvorakova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 1

Previous Jiří Rejzek: Slovenský etymologický slovník

Next Robert Adam, Robert Dittmann, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017