Časopis Naše řeč
en cz

Slovenský etymologický slovník

Jiří Rejzek

[Reviews and reports]

(pdf)

Slovak Etymological Dictionary

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jiri.rejzek@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 1

Previous Zina Komárková: Nářečí v českém překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka)

Next Žaneta Dvořáková: Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst