Časopis Naše řeč
en cz

Adverbia rovně, zrovna, jejich funkce a významové obměny v čase

Markéta Klimešová

[Articles]

(pdf)

The adverbs rovně, zrovna, their functions and semantic shifts during the language development

This paper aims to describe and differentiate the diverse meanings of the adverbs rovně and zrovna during the different historical periods. It focuses on the usage of these expressions primarily in Middle Czech. Although a complete dictionary of Middle Czech is not yet available, we attempt to find the most significant functions of rovně and zrovna. Rovně is characterized by multiple meanings in Middle Czech, e.g. ‘stejně’, ‘právě (v tu chvíli)’ or ‘rovnoměrně’. Zrovna does not occur until the Baroque period. However, it is much more frequent than rovně in contemporary Czech.

Key words: adverb, semantic shifts, transitions between parts of speech, Middle Czech
Klíčová slova: adverbium, posuny významu, přechody mezi slovními druhy, střední čeština

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav bohemistiky FF JU
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
marketka.klime@centrum.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 4

Previous Klára Osolsobě, Jaroslava Hlaváčová, Vladimír Petkevič, Martin Svášek, Josef Šimandl: Nová automatická morfologická analýza češtiny

Next Katja Brankačkec, František Martínek, Ladislav Futtera: Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století